A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság számviteli információs rendszerének vizsgálata

Dátum
Szerzők
Hoschek, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom célja, hogy a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság számviteli információs rendszerét bemutassam, valamint ezen keresztül betekintést adjak az államháztartás számviteli rendszerébe is. Ehhez a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság szabályzatait, valamint az Áhsz.-t, az Ávr.t és az Áht.-t használtam fel, mint a költségvetési gazdálkodás alapvető jogforrásait. Szakdolgozatom három részre különíthető el. Az első részben a rendelkezésre álló szakirodalmat dolgoztam fel. A szakirodalom alapján a magyar államháztartás rendszerét mutatom be az állam, illetve az államháztartás fogalmával kezdve. Ezek után az államháztartás alrendszereinek fontosabb jellemzőivel foglalkoztam. A költségvetési szervek-, és az államháztartási számvitel külön alfejezetekben kaptak helyett. A következő részben magát a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságot mutattam be. Habár a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 1953-as alapítása óta sok változáson esett át, fontossága azonban továbbra sem csökkent. A vizek kártételei elleni védekezésben betöltött szerepe alapján is lehet látni, hogy mennyire fontos az itt végzet munka. Majd a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság számviteli információs rendszerének bemutatása következett, melyben megvizsgáltam a szállítói számlák útján keresztül a számviteli információk útját. A következtetések, javaslatok fejezetben az igazgatóság hatékonyabb számviteli információs rendszer kialakítására tettem javaslatot, melyek az operatív munkavégzés és a különböző belső és külső adatszolgáltatások teljesítésének hatékonyságát javítanák.
Leírás
Kulcsszavak
számvitel, államháztartás, költségvetés
Forrás