9789639534933

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Báthori Csaba kettős ötletből sodorta könyvvé az itt olvasható szövegeket. Egyrészt – 60 szellemes arckép formájában – megrajzolja a magyar irodalom egy-egy jelentős alakjának vonásait, mégpedig úgy, hogy az illető író állati alakot ölt. Báthori tehát mintegy közvetve, gyakran egy kitalált állat leírásával jellemzi az író műveinek világát, szellemi alapállását, művészi habitusát.Báthori másrészt folytatja az Így írtok ti-hagyományt, azaz írói arcképcsarnoka mögé odailleszti az író stílusművészetének humoros görbetükrét, az eredetinek könnyed paródiáját, eltúlzott és épp ezzel jellemző másolatát. A kettős jellemzés felidézi irodalmunk élő és klasszikus nagyjait. A könyv humora, pazar és sokrétű anyaga rendkívüli olvasói élvezetet kínál, s egyúttal az írók eredeti szövegeinek újraolvasására is ajánlatot tesz.Tartalom:A bibliaA pázmánypéterA zrínyiA mikesA csokonaiA berzsenyiAz aranyA petőfiA mikszáthAz adyA szabódezsőA móriczA krúdyA babitsmihályA szépernőA kosztolányiA tóthárpádA kassákA füstmilánA hamvasA szabólőrincA szerbantalA némethlászlóAz illyésA józsefattilaA csészabóA dsidajenőA szentkuthyA vasistvánA kálnokyA jékelyA weöresA határgyőzőA mándyivánA pilinszkyA nemesnagyágnesA nagylászlóA juhászferencA latorA kormosistvánA kondorbélaA bertókA bodorádámA tandoriA takácszsuzsaA petriA váradyszabolcsA balassaA ballazsófiaA marnoA rakovszkyAz esterházyA györebalázsA kukorellyA partinagylajosEgy kritikusA závadaA báthoriA mártonA darvasi„És eszike vagy isszák?”,mire hősünk szintén nyelt egy titokzatosatés kivágta magát a slamasztikából:„Fogyasztója válogatja”,és egy hirtelen mozdulattal pisiltetni kezdte a bambisüveget.Amiből más tanulság se van, mintcsupán annyi, hogy akik két majomban őrülnek,azoknak hamarosankiakad a nyelvük benn az észtokban.Báthori Csaba 1956-ban született Mohácson. 1981 és 1996 között Ausztriában élt. Költő, esszéíró, műfordító. Művei az utóbbi évekből: Üvegfilm (Versek, 2003), A nyíl és a húr (Esszék, 2005), Boldog ólom (Versek, 2006), A lírikus 123 epilógja (Babits-parafrázisok, 2006), Csendélet kakassal (Versek, 2007).

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények