Gazdasági társaságok átalakulása a számvitel tükrében, a beolvadás, mint átalakulási forma bemutatása a gyakorlatban

Dátum
2007-07-17T13:07:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám első részében az átalakulás általános szabályait igyekszem bemutatni a gazdasági társaságokról szóló törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján, majd az átalakulással kapcsolatos számviteli feladatokra térek ki, különös tekintettel az átalakulás számviteli dokumentumai, így a vagyonmérleg, valamint vagyonleltár készítésére vonatkozó előírásokra.
Dolgozatomat egy rövid esettanulmány bemutatásával zárom, mellyel betekintést nyerhetünk egy korlátolt felelősségű társaság átalakulásába, amely a beolvadást, mint átalakulási formát választotta, annak reményében, hogy a megváltozott jogi – gazdasági környezetben az átalakulással hatékonyabban tudjon tovább működni. Az adott Társaság átalakulása kapcsán az átalakulást elhatározó előkészítő taggyűléstől egészen a jogutód társaság bejegyzéséig kísérem nyomon az átalakulás lépéseit.

Leírás
Kulcsszavak
vagyonmérleg-és vagyonleltár – tervezetek, gazdasági társaság, átalakulás, számviteli elszámolások, beolvadás
Forrás