Change of legal relations: consequences for the labour law of the restructuring of public services

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Changes in the organization of public services often have the consequence of changing the employment relationship of those employed among them. The change is often caused by the transformation of civil service legal relations into private employment law. In the background of changes are usually the legislature's intention to maintain legal relations with the successor employers. This intention is realized in Hungarian labor law and civil service law by various legal and technical methods. The paper reviews these in different areas of public services.
A közösségi szolgáltatások megszervezésének változása gyakran azzal a következménnyel jár, hogy megváltozik az ezek körében foglalkoztatottak munkavégzésre irányuló jogviszonya. A változás hátterében leggyakrabban a közszolgálati jogviszonyok magánmunkajogviszonnyá alakulása következik be. A változások mögött általában az a jogalkotói szándék húzódik meg, hogy a jogviszonyok az átvevő munkáltatókkal fennmaradjanak. Ez a szándék a magyar munkajogban és közszolgálati jogban változatos jogtechnikai módszerekkel valósul meg. A dolgozat ezeket tekinti át a közszolgáltatások különböző területein.
Kulcsszavak
közszolgáltatások, kiszervezés, változás a munkáltató személyében, jogviszonyváltás, közszolgálat, public services, outsourcing, business transfer, change of legal relations, public servant
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények