REHABILITATION IN PRACTICE — INDIVIDUAL DEVELOPMENTAL PLAN MODEL REHABILITÁCIÓ A GYAKORLATBAN – EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

Fájlok
Dátum
Szerzők
Csányi, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
How can we create individual a development plan, a lesson plan, and a development board? This methodological study shows the sample documents and gives recommendations about the development of general knowledge, attention, vocabulary, linguistic layout, movement and rhythm, counting and measurement, reading and writing, spatial, planar and time orientation, body schema, speech, analytic and synthetic thinking, psychosocial rehabilitation and learning technics.
Hogyan alkothatunk egyéni fejlesztési tervet, óratervet és fejlődési lapot? E módszertani tanulmány minta dokumentumokat mutat be és javaslatokat ad az általános ismeretek, a figyelem, a szókincs, a nyelvi rendezés, a mozgás és ritmus, a számolás és mérés, az olvasás és írás, a térbeli-, síkbeli-, és időbeli tájékozódás, a testséma, a beszéd, az analitikus és szintetikus gondolkodás, a pszichoszociális rehabilitáció, és a tanulási technikák fejlesztésére.
Kulcsszavak
rehabilitation, habilitation, individual development, development plan, rehabilitáció, habilitáció, egyéni fejlesztés, fejlesztési terv
Forrás