Félszendvics szerkezetű Ru(II) komplexek fotodisszociációjának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Fotoaktivált kemoterápiára potenciálisan alkalmas félszendvics [(η6-p-cym)Ru(N,N)N]2+ típusú komplexek fotodisszociációs vizsgálatát végeztük el. Az irodalomból ismert, hogy ezen komplexekben megvalósul a monodentát N-donor ligandum szelektív disszociációja. Munkánk során célunk volt az öttagú kelát kialakítására képes (N,N)-donor bidentát ligandumok fotodisszociációra gyakorolt hatásának felderítése az alifás, alifás-aromás és aromás keátképzők szisztematikus változtatásával. A fotokémiai reakciókat diódasoros spektrofotométerrel való megvilágítással indukáltuk. A fotokonverzió mértékét ESI-MS mérésekkel igazoltuk.

Leírás
Kulcsszavak
ruténium, fotokémia, fotodisszociáció, Ru(II)-komplex, félszendvics komplexek, fotoaktivált rákterápia
Forrás