Az abortusz kérdés vizsgálata, különös tekintettel az alkotmányjogi, egyházi és bioetikai szempontokra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban, az abortusz kérdést vizsgáltam, alkotmányjogi, Egyházi és bioetikai szempontok szerint. A téma kapcsán, az Egyház és a bioetika részletes álláspontját a magzatelhajtásról, melyet a jelenlegi hazai szabályozással és az Alkotmánybíróság álláspontjaival, összehasonlítva, egymásra reagálva fejtettem ki. Összegezve, azt tapasztaltam, hogy az Egyház, a totális abortusz tilalom elvén áll, mert Isten szent akaratának a megcsúfolásaként értelmezik a művi magzatelhajtást. Ezért az Egyház felszólít mindenkit, így még az állami döntéshozókat is, hogy határozottan zárkózzanak el a magzatelhajtás engedélyezésétől. A bioetikai álláspontról összességében azt látom, hogy igyekszik az orvosok védelme mellett kiállni, azzal, hogy meghagyja nekik azt a lehetőséget, hogy ők dönthessék el, kívánnak-e művi magzatelhajtást végző orvosok lenni, vagy sem. A bioetika védelmezi az orvosokat, és a döntés jogát az ő kezükbe helyezi. Összességében arra a megállapításra jutottam, hogy az abortusz kérdés jogi szabályozása, egy emberi jogi szempontokat figyelembe tartó, szekuláris álláspontot jelenít meg. Így tekintettel van az anya önrendelkezési jogára, amikor a terhesség tizenkettedik hetéig a súlyos válsághelyzetre hivatkozva engedélyezik a művi abortuszt, tekintettel van a magzat élethez való jogára és méltóságára, amikor az anyát kötelezik, a családvédelmi szolgálatnál történő tanácsadáson való részvételre, és tekintettel van az orvosra is, mert Alaptörvényi szinten rögzítették a lelkiismeret és a vallás szabadságához való jogot, amely a magzatelhajtás körében azt jelenti, hogy az orvosok, egészségügyi dolgozók vallási-lelkiismereti okokra hivatkozva visszautasíthatják a magzatelhajtásban történő részvételt. Nem könnyű a jelenlegi számos világnézeti elvek közül kiválasztani azt, amellyel a döntéshozók szabályozzák a kérdéskört, mert mára a bioetikának, az emberi jogokon keresztül kell szembenéznie a nehézségekkel, ezért a bioetikai elveket egyértelműen megfogalmazott jogszabályokba kell foglalni, azonban ez nem jelenthet egyet, etikai ideák kodifikálásával.

Leírás
Kulcsszavak
abortusz, alkotmányjog, bioetika, Egyház
Forrás