Agrártámogatások értékelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Dátum
Szerzők
Gerebenics, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az Észak-Alföld régióban lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei agrártámogatásokat elemeztem. A dolgozatom célja, hogy egy komplex, átfogó képet kapjunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdasági helyzetéről és az agrártámogatások rendszeréről. Bemutatásra kerülnek a közvetlen támogatási jogcímek, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája, az egységes kérelem és hogy milyen támogatások igényelhetők az elektronikus felületén keresztül. Láthatjuk, hogy milyen jogcímeken igényeltek az elmúlt években elsősorban támogatásokat a mezőgazdasági termelők, hogyan alakult a nyertes pályázatok száma, és mely jogcímekben, milyen összegben folyósítottak támogatásokat, valamint hogyan változott a támogatások koncentrációja az elmúlt évek során.
Leírás
Kulcsszavak
Agrártámogatás, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mezőgazdaság, Támogatási rendszerek
Forrás