Az Abaúj-Hegyközi kistérség az I. és II. fejlesztési tervben

Dátum
2013-05-27T13:37:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Dolgozatban az Abaúj-Hegyközi kistérség pályázati statisztikáit vizsgálom meg, kitérve arra hogy a különböző szférák milyen arányban oszlanak meg.

Leírás
Kulcsszavak
Leghátrányosabb helyzet, Gazdasági elmaradottság, pályázati statisztika
Forrás