9639403016

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kiadvány tartalmából: I. Bevezető rendelkezések. II. A személyek: Az ember mint jogalany; Jogi személyek; A személyek polgári jogi védelme. III. A tulajdonjog: A tulajdonjog általános szabályai; A köztulajdonra vonatkozó külön szabályok; A birtok. IV. A kötelmi jog: A szerződés; Felelősség szerződésen kívül okozott károkért és jogalap nélküli gazdagodásért; Egyes szerződések. V. Öröklési jog: Az öröklési jog általános szabályai; Törvényes öröklés; Végintézkedésen alapuló öröklés; Kötelesrész; Az öröklés jogi hatásai. VI. Záró rendelkezések.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények