A COVID-19 hatása a munkaerőpiacra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A primer kutatás során a járványt megelőző 2019-es év, majd az eddigi két járvány alatti év, a 2020-as, illetve a 2021-es munkaerőpiaci folyamatokat vizsgálom. A kutatás során kizárólag a magyar munkaerőpiacra fókuszálok. A primer kutatáshoz választott módszerem az adatelemzés, amely alapján megismerhetők a különböző munkaerőpiaci folyamatok, illetve mutatók, valamint azok koronavírus-járvány miatt bekövetkező változásai. A készített ábrák és táblázatok segítségével nyomon követhetők a járványt megelőző évek, majd a járvány első, illetve második évében bekövetkező változások és azok mértékei. A primer kutatás során vizsgált mutatók a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottak, a foglalkoztatási ráta, a munkanélküliség, illetve a munkanélküliségi ráta. A mutatókat több dimenzió alapján is elemzem: nemek, korosztályok, és nagyrégiók szerint. Az elemzéshez a 2020-as Munkaerőpiaci tükröt és a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisait használom.

Leírás
Kulcsszavak
covid, koronavírus, munkaerőpiac
Forrás