A szegregáció és lemorzsolódás vizsgálata az általános iskolás roma tanulók körében egy hátrányos helyzetű településen

Dátum
Szerzők
Záhorszki, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a roma tanulók általános iskolai helyzetét vizsgáltam. Átfogó képet akartam kapni az általános iskolai szegregációjukról és lemorzsolódásukról. A kutatási kérdéseim: melyek a roma fiatalok iskolai hátrányai? Milyen okok vezetnek a korai iskolaelhagyáshoz? Milyen férfi/női különbségek fedezhetők fel a lemorzsolódásban? Mennyire vannak hatással az óvodában eltöltött évek a gyermek általános iskolában nyújtott teljesítményére? Megvalósul-e a mai oktatási rendszerben roma gyerekekkel szemben szegregáció? Ha igen, milyen formái vannak ennek? Hogyan, milyen módszerekkel lehet ezeket a problémákat orvosolni? A szakirodalmi háttér áttekintése után interjúk felvételével folytattam a kutatásomat. Az interjúkat Putnok egyik általános iskolájában készítettem el, négy tanár közreműködésével. Az interjúkat a témaanalízis módszerével elemeztem. Az interjúk elemzéséből kiderült, hogy szegregáció tiszta formában nem fordul elő ebben az iskolában. A roma tanulókat az osztályokba integrálva oktatják. A magántanulónak nyilvánítás gyakorlata megjelenik ugyan, de nem mint az iskolai elkülönítés formája. Az interjúkból az is kiderült, hogy a lemorzsolódás aránya a roma tanulók körében alacsony. Évente néhány esetben fordul elő és jellemzőbb a lányokra, akik várandóságuk miatt nem tudják idejében befejezni az általános iskolát. Az általam vizsgált iskolában működő, a hátrányokat csökkenteni kívánó programokról az interjúalanyaim pozitívan nyilatkoztak.
Leírás
Kulcsszavak
szegregáció, roma, iskolai hátrányok, lemorzsolódás
Forrás