Az erdei iskola, mint outdoor élménypedagógia helye és szerepe a tanulásban akadályozott gyermekek nevelésében

Dátum
Szerzők
Mihályné Kovács, Angéla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja annak megismerése, hogy az outdoor élménypedagógia egyik ága, az erdei iskola jelen van-e a tanulásban akadályozott tanulók nevelésében. Valamint annak vizsgálata, hogy az erdei iskolai programok mennyire alkalmasak és hatékonyak a tanulásban akadályozott tanulók ismeretszerzésére, készségeik, képességeik és személyiségük fejlesztésére. A dolgozat első része szakirodalmi áttekintést ad, majd ezt követi a kutatási rész. A kutatásban az adatok begyűjtése kérdőívvel történt. Olyan pedagógusok, gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek vettek részt benne, akik már voltak erdei iskolában tanulásban akadályozott tanulókkal. A kutatás feltárta, hogy a tanulásban akadályozott tanulókat fogadják az erdei iskolák. Az ott megvalósuló élménypedagógiai alapú programok hatékonyak számukra.Az erdei iskolában való tartózkodás kedvezően befolyásolja a környezethez való viszonyukat, fejleszti a szociális készségeiket, és bővíti a természettudományos ismereteiket.
Leírás
Kulcsszavak
tanulásban akadályozott tanulók, élménypedagógia, erdei iskola
Forrás