A felvidéki örökség turisztikai jelentősége

Dátum
Szerzők
Szobonya, Gabriel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a felvidéki örökség turisztikai jelentőségéről szól. Az egyik fő célom az volt, hogy bemutassam a Felvidék kínálatát és azokat az örökségeket, amelyek vonzótényezők lehetnek. Meg szerettem volna győződni arról, hogy a hogy a térség rendelkezik azokkal a gazdag adottságokkal, amelyek fontosak ahhoz, hogy a turisták figyelmét felkeltsék. Közelebb szerettem volna hozni az ide látogató turisták számára a minden évben megrendezésre kerülő kulturális, hagyományőrző, gasztronómiai programokat, vártúrákat, természeti és kulturális örökségi helyszíneket. Két kutatási módszert használtam. Kérdőíves felmérés és egyéni mélyinterjú a Tornaljai Művelődési Központ igazgatójával Pusko Gáborral. Ezen módszerek segítségével sikerült betekintést nyernem a térség turizmusáról és a kibontakozóban lévő projektekről.
Leírás
Kulcsszavak
Felvidék, desztináció, kultúra, turizmus, körutazás
Forrás