A katonai büntetőeljárás

Dátum
2010-02-26T08:17:52Z
Szerzők
Kiss, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A katonai büntetőeljárásban a rendes eljárásban szereplő személyekhez képest speciális jogállású személyek vesznek részt. A katonai ügyészség képviseli a vádat, akik egyben a parancsnokok mellett nyomozati és törvényességi felügyeleti tevékenységet is ellátnak. A fővárosi Ítélőtábla és a megyei bíróságok mellé katonai tanácsok szerveződtek, amik első és másodfokon ítélkeznek a hatáskörükbe tartozó ügyekben. 1990 óta ügyvéd is eljárhat védőként e külön eljárás során. Szűkült a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó ügyek száma, amikor a határőrséget beleolvasztották a rendőrségbe. Csekély számú hatályos irodalom áll rendelkezésre a katonai büntetőeljárásról. Ismertetni szeretném dolgozatomban a hatályos szabályozást, a speciális szabályokat, utalva a történeti előzményekre és a nemzetközi helyzetre.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőeljárás, katonai
Forrás