9639345709

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A legutóbbi egy-két évtized külföldi és hazai tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a vállalatcsoportok (konszernek) adaptációs készsége, innovációs kapacitása, versenyérzékenysége sok tekintetben felülmúlja a hagyományos, egységes szervezetű vállalatok, az egyedi gazdasági entitások hasonló jellegű képességeit. A kötet szerzői három tematikai blokkban tárgyalják a konszern-jelenséggel összefüggő vezetési és szervezési kérdéseket. A könyv tananyagként szerepel a vezetés-szervezési szakirányú egyetemi közgazdászképzésben, ismeretanyaga jól illeszthető a vezetőképzési és -továbbképzési programok tematikájához, valamint gyakorlatias ajánlásokat, eseti példákat, ill. esettanulmányokat tartalmaz.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények