Az üzemi szintű eredménykimutatás, mint döntéstámogató kontrollingeszköz kritikája az FAG Magyarország Ipari Kft-nél

Dátum
2012-10-26T07:44:40Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vállalatok megfelelő, jó működéséhez szükséges kontrollingrendszer egyik legfontosabb eszközének, az üzemi szintű eredménykimutatásnak a részletes ismertetése. A dolgozat az FAG Magyarország Ipari Kft. bemutatásával kezdődik, és elméleti áttekintéssel folytatódik. Ismertetésre kerül a cég költségátterhelési módszere, a főbb kontrollingobjektumok, valamint önköltségszámítási módszere. Ezután következik az üzemi szintű eredménykimutatás és a gyártási költségek részletes elemzése. A dolgozat az üzemi szintű eredménykimutatás hiányosságainak felfedéséről, és megoldási javaslatokkal zárul.

Leírás
Kulcsszavak
kontrolling, önköltségszámítás, költséghelystruktúra
Forrás