Az Észak-alföldi régió munkaerőpiacának bemutatása

Dátum
2011-05-24T08:01:25Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája az Észak-alföldi régió munkaerő-piacának bemutatása volt, valamint a munkanélküliség, az aktív munkakorúak alakulása Földesi viszonylatban. Egyre több ember képtelen megoldást találni és önállóan kilábalni a nehéz helyzetből. Igen nyomós oka volt a témaválasztásomnak, mégpedig az, hogy magam is átéltem ezt az állapotot, valamint közvetlen környezetemben lévők, akiknek szakképzett pályakezdő létükre munkanélküliként kellett kezdeniük. Ezen felül kíváncsiságom is arra ösztönzött, hogy, a régió és lakóhelyem adatainak utánanézzek, s annak milyen módon próbálnak segíteni a nehéz helyzetben lévőkön az adott hivatalokban. Milyen tervek, programok alapján igyekeznek megoldást nyújtani. Az Észak-alföldi régió gazdasági és foglalkoztatási pozíciója meglehetősen kedvezőtlen és ebből eredően sajnos a munkaerő-piacimutatók is elmaradnak az országos átlagos értékektől. A KSH mutatói szerint a 2006-2008-as években 63 200 főről 69 700 főre emelkedett a munkanélküliek száma és ez 10,3%-os bővülést jelentett. Az országban a 17 300 fős növekedéséből a munkanélkülieknek közel 38 százaléka az Észak-alföldi régió munkaképes korú lakosságát érintette.

Leírás
Kulcsszavak
Észak-alföldi régió, munkaerőpiac, Munkagazdaságtan
Forrás