A Körös vízgyűjtőjének VKI szerinti ökológiai vízminőségének változása 2007 és 2012 között

Dátum
2014-04-30T11:45:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyaroszág dél-keleti részenek, az alföldö vízgyűjtő területének vízminőségét vizsgáltam. Az Eu Vízkeret irányelv dokumentuma adja dolgozatom alapját. Tartalmazza a minősítéshez használt élőlénycsoportok ismertetését, mintavételi eljárásokat és a kapott eredményeket. Az eredményeket összefüggésbe hoztam kémiai háttérváltozókkal és ennek tükrében értékeltem a kapott minősítéseket. Összesen 28 vízfolyást vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
vízminőség, Körös
Forrás