Érzelmi intelligencia és empátia vizsgálata fogyatékossággal élők testvérei körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat az érzelmi intelligenciát és empátiát vizsgálja fogyatékossággal élők testvérei körében. A vizsgálati csoport tagjait olyan 10-15 éves korú gyermekek alkotják, akik fogyatékossággal élő testvér mellett nőnek fel. A kontrollcsoport tagjai ép testvér vagy testvérek mellett nevelkednek és ugyanezen korosztály tagjai. A vizsgálat során két tesztet és egy saját szerkesztésű kérdőívet alkalmaztunk. A dolgozatban hangsúlyt fektetünk a testvérkapcsolatokra is, többek között érintve a köztük lévő bizalmi viszonyt, konfliktusokat, versengést, szülő-gyermek kapcsolatot. A vizsgálati rész tárgyalását megelőzően a szakdolgozat bemutatja az érzelmek, az érzelmi intelligencia és empátia elméleti hátterét, valamint a fogyatékossággal élő gyermek testvérének kapcsolatát környezetével.

Leírás
Kulcsszavak
érzelmi intelligencia, empátia, testvérkapcsolatok
Forrás