Eseménymarketing szerepe a bormarketingben

Dátum
Szerzők
Birtalan, Boglárka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A borturizmus az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat a turizmuson belül, így a borturizmusba való bekapcsolódás nagy lehetőséget biztosít a bortermelők számára. A fejlődéssel a versenyhelyzet is egyre inkább fokozódik, ezért egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megfelelő marketing stratégiára. Ehhez azonban szükséges vizsgálni a borfogyasztási szokásokat. A magyar borkultúra fejlesztésének egyik lehetséges módja a borral kapcsolatos rendezvények szervezése. Mivel az eseménymarketing még kevésbé kutatott terület, ezért a dolgozatom egyik célja, hogy a téma iránt érdeklődőknek hasznos információkat nyújtsak. Célom bemutatni, hogy milyen előnyökkel járnak a borvacsorák, miért kedvező a szállodának, a borásznak és a vendégnek egyaránt. Mindezek mellett szeretném elérni, hogy ezek az események népszerűbbek és szélesebb körben elérhetőek legyenek. A szekunder kutatásaimat követően, melyeket különböző borászattal kapcsolatos szakirodalmakból gyűjtöttem, primer adatgyűjtést is alkalmaztam. Dolgozatom első részében megfogalmaztam, hogy mik a legfontosabb célok a dolgozatom megírásával kapcsolatban, hipotéziseket állítottam fel. Jelen kutatásom két kérdőíves felmérésre és egy szakértői interjúra épült. A kvantitatív kutatási rész mindkét esetben célcsoport-orientált volt. Az első minta a borvacsorán részt vevők körében, a második az online elérhető borfogyasztók bevonásával készült. Az interjúban a hazai és nemzetközi szinten is elismert Gere Pincészet egyik tulajdonosát kérdeztem a bormarketing és -turizmus hazai helyzetéről, jelentőségéről. Dolgozatomban szerettem volna bemutatni a borturizmust és nagyobb betekintést nyerni a borászat világába. Úgy gondolom, hogy a mai piaci viszonyok mellett elengedhetetlen feltétel a bormarketing alkalmazása. Kutatásaimból az a következtetés vonható le, hogy csak akkor fog a magyar borkultúra és borpiac megfelelően működni, ha a hazai termelők együttműködnek. Fontos lehet a közös marketing akciók és minél több boros esemény szervezése, annak érdekében, hogy a borvidékeket, bortermelőket és borfajtákat megismerjék. Ezáltal növelni lehetne az emberek borral kapcsolatos ismeretét, valamint segíthet a piacteremtés alapját képező információgyűjtésben. Úgy vélem, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fiatalabb korosztályra a borok népszerűsítése során, hiszen ez a réteg ugyan még sok esetben nem engedheti meg magának a minőségi borok fogyasztását, de az ő fogyasztási és vásárlási szokásaik még alakíthatóak.
Leírás
Kulcsszavak
bormarketing, eseménymarketing, Hotel Platán****, szálloda
Forrás