9631627578

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ez a könyv a német tanárképzésben igen népszerű és széles körben használatos iskolapedagógiai munka magyar nyelvű adaptációja. A munka nemcsak a német, hanem az angol-amerikai és francia szakirodalomra is alapozva elsősorban a pedagógus pályára készülő főiskolai, egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítését szolgálja. A modern iskolarendszer történeti gyökereinek elemzése mellett a szerzők bemutatják az egyes iskolatípusok mai feladatait, a közoktatási rendszer társadalmi funkcióit, működésének sajátosságait, valamint az iskolafejlesztés különböző formáit és lehetőségeit. A könyvben tárgyalt témakörök jól kapcsolódnak a hazai tanári képesítési követelményekhez, konkrétan a komplex pedagógiai szigorlat alapstúdiumaihoz: a neveléstörténethez, a neveléselmélethez és a didaktikához. Bizonyára azok is szívesen forgatják majd, akik a gyakorlati pedagógiai munkájukhoz várnak segítséget, vagy éppen egyes iskolaelméleti kérdésekben szeretnének jobban elmélyülni egyéni, illetve csoportos továbbképzésük során.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények