Influenszer marketing

Dátum
Szerzők
Tömöri, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozat központjában a YouTube tartalomgyártói, vagyis a YouTube influenszerek és az általuk közvetített tartalmak hatása áll. A YouTuberek gyakorta dolgoznak együtt márkákkal, s az ilyen együttműködések eredményeképp születnek a szponzorált tartalmak, amelyek olyan natív hirdetések vagy fizetett reklámok, amelyeknél a kereskedelmi üzenet tartalomba ágyazottan jelenik meg, azaz a reklám mind formai, mind tartalmi szempontból szinte megegyezik a platformon megjelenő nem kereskedelmi tartalmakkal (Wojdynski és Evans, 2016, idézi Buvár, 2018, 34. old.). Problémát jelenthet, hogy a nézők nem feltétlenül rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással ahhoz, hogy meg tudják különböztetni a kereskedelmi célú tartalmakat a hagyományos tartalmaktól (Reisberg 2016, Wojdynski 2016, idézi Buvár, 2018, 35. old.). Kiváltképp az olyan tartalmak megítélése kapcsán, amelyek ugyan nem szponzoráltak, azonban termékmegjelenítést tartalmaznak. Így habár nem beszélhetünk fizetett hirdetésről, a produktum gyakran nem különbözik a szponzorált tartalomtól (Cain 2011, idézi Buvár, 2018, 34. old.). A dolgozat fókuszában azon előfeltevés áll, mely szerint a tartalomgyártó észlelt hitelessége és szimpátiája befolyásolhatja a nézők tartalomra vonatkozó megítélését.
Leírás
Kulcsszavak
influenszer marketing, szponzorált tartalom, marketingkommunikáció, meggyőzés, forrás hitelességének meghatározói
Forrás