A humán erőforrás szerepének vizsgálata a Nyírség Helyi Közösségben, az új vidékfejlesztési koncepció mentén

dc.contributor.advisorKatonáné dr. Kovács, Judit
dc.contributor.authorLőrincz, Csilla
dc.contributor.departmentDE--ATC--Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karhu_HU
dc.date.accessioned2010-05-27T06:29:17Z
dc.date.available2010-05-27T06:29:17Z
dc.date.created2010-05-10
dc.date.issued2010-05-27T06:29:17Z
dc.description.abstractAz utóbbi évek jellemző tendenciája, hogy a vidéki térségek és fejlesztési lehetőségeik előtérbe kerültek az Európai Unióban, így Magyarországon is. Az elmúlt időszakban a vidékfejlesztés koncepciója sokat formálódott. Az 1970-es évek végéig az exogén vidékfejlesztés volt a domináns modell. Az 1970-es évek végére változott a megközelítés és egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott az endogén vidékfejlesztés iránt, melynek lényege a helyi erőforrásokra való támaszkodásban rejlik. Napjainkra az új endogén vidékfejlesztés koncepciója a folyamat irányítását a helyi és a külső erők kölcsönhatásának tekinti. Dolgozatomban a „Nyírség Helyi Közösség” Leader településein – elsősorban a humán és társadalmi erőforrás oldaláról – mutatom be a vidékfejlesztés problémáit, lehetőségeit. Azért a Leader közösség településeit választottam esettanulmányom elkészítéséhez, mert úgy gondolom, hogy az 1991-től működő Leader program teret ad a helyi és a külső erők kölcsönhatásának. Fontosnak tartom kiemelni, hogy munkámban a vidéki térségek gazdasági fejlődését tágabb értelemben vizsgálom. Ebben az értelmezésben nem csak a szűken vett gazdaság kerül kiemelésre, hanem a társadalmi és a politikai rendszer fejlődése is szerepet kap. A Leader hét alapelvét figyelembe véve, a sikerességéhez fontos lenne, hogy a helyi szereplők jól informáltak és aktívak legyenek, megvalósuljon a többszintű kormányzás. Munkám során a szakirodalom rendszerezése mellett, kérdőíves vizsgálatot végeztem a lakosság körében. Hipotézisként azt fogalmaztam meg, hogy a térségben kevesen tudják, mit takar a Leader program. A kérdőíves felmérésben többek között olyan kérdésekre kerestem a választ, tudják-e a nyírségi lakosok mit jelent a program, mi a szerepe. Mennyire aktívak vagy passzívak a helyi közösség állampolgárai. A kérdőívekben feltett kérdésekre adott válaszok igazolták hipotézisemet. Az eredmények azt mutatják, hogy kevesen ismerik a programot és nagy a kommunikációs rés.hu_HU
dc.description.coursegazdasági agrármérnökhu_HU
dc.description.degreerégi képzéshu_HU
dc.format.extent59 oldalhu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/96743
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvidékfejlsztéshu_HU
dc.subjectLeaderhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Mezőgazdaságtudományhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Mezőgazdaságtudomány::Vidékfejlesztéshu_HU
dc.titleA humán erőforrás szerepének vizsgálata a Nyírség Helyi Közösségben, az új vidékfejlesztési koncepció menténhu_HU
dc.title.translatedThe examination of the role of the human resources in Nyírség Local Community, along the new rural development concepthu_HU
Fájlok