Társadalmi kirekesztődés és szegénység

Dátum
Szerzők
Balogh, Hajnalka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom aktualitását az adja, hogy mind a hazai mind pedig a nemzetközi szociálpolitikai célok között előkelő helyett foglalnak el a szegénység, gyermekszegénység csökkentésére irányuló törekvések, intézkedések. A szegénység és a gyermekszegénység problémája univerzális, országtól, gazdasági fejlettségtől független probléma, hiszen a leggazdagabb országokban is vannak szegények, akik létminimum alatti összegből kényszerülnek fedezni a saját és családjaik szükségleteit. Dolgozatom első fejezetében a szegénység fogalmi meghatározását, valamint a szegénység mérését és a szegénységre vonatkozó adatokat kívánom bemutatni. A dolgozat további részében pedig a gyermekszegénységet, valamint a felszámolására irányuló programokat igyekszem ismertetni. Szakdolgozatomban interjúkat készítettem, azzal a céllal, hogy átfogó képet kapjak arról, hogyan valósult meg a gyermekszegénység csökkentése, az általam kutatott program. Egyik legfontosabb célkitűzésem az volt, hogy választ kapjak arra, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház alapvető feladata mennyire valósult meg, vagyis milyen hatása volt a Gyerekház működésének a vizsgált gyerekek szociális és érzelmi fejlődésére.
Leírás
Kulcsszavak
szegénység, gyermekszegénység, Biztos Kezdet Gyerekház, kirekesztődés
Forrás