Vízi ökoszisztémák vas- és mangánfelvételének vizsgálata biotikus indikátorokon keresztül

Dátum
Szerzők
Herman, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kísérletem során a halak különböző expozíciós utakon történő tápanyagfelvételének tanulmányozásához szükséges előkísérleteket végeztem el. Az alacsonyabb rendű élőlények általi felvétel elemzéséhez egy sósvízi és egy édesvízi zooplankton szervezetben, az Artemia naupliiban és a Daphnia pulexben vizsgáltam a vas és a mangán akkumulálódását. A modellkísérleteim során elsőként a sósvízi szervezetek elemfelvételét tanulmányoztam. A vas esetében szignifikáns különbséget nem találtam a kezelések között, a mangán szintje viszont a koncentráció növelésével arányosan változott az élőlényekben. Az édesvízi élőlényekben már mindkét elem a dózis emelésével arányos növekedést mutatott. A varianciaanalízis alapján a vas és a mangán esetében is elkülönülnek a kontroll, a közepes és a maximális dózist tartalmazó csoportok. A mangánnál azonban megfigyelhető egy antagonista hatás, ugyanis a maximális vas dózist tartalmazó csoportokban kevesebb mangán akkumulálódott, mint azoknál a kezeléseknél, ahol közepes dózisban alkalmaztam a vasat a mangán mellett. Az édesvízi és a sósvízi organizmusok által felvett elemeket mennyiségileg is összevetettem. Mindkét elem esetében azt tapasztaltam, hogy a Daphnia szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva körülbelül négyszeres mennyiségben vette fel a vizsgált elemeket az Artemiához viszonyítva. A következtetéseink szerint ez fajspecifikus különbségekre utal.
Leírás
Kulcsszavak
zooplankton, vas, mangán, atomspektrometria
Forrás