A nemi erkölcs elleni bűncselekmények – a szexuális önrendelkezések egyes kérdései

Dátum
Szerzők
Simon, Fanni
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom tárgya a nemi erkölcs elleni bűncselekmények és a szexuális önrendelkezések egyes kérdései. Dolgozatomban bemutatom a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának történeti előzményeit és fejlődését. Az egyes vonatkozó fogalommeghatározások után párhuzamba állítom a magyar jogszabályokat a nemzetközi és Európai Uniós szabályokkal, egyezményekkel. Dolgozatomban alaposabban kitérek az online zaklatásra, az egyes szecuális bűncsleekmények bizonyításának nehézségeire, továbbá a MeToo mozgalom főbb jellemzőire. Dolgozatom célja, mindamellett, hogy átfogó leírást adjak a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények hatályos szabályozásáról, elsősorban az, hogy megvizsgáljam, hogyan jutott el idáig a jogalkotó, milyen tényezők befolyásolták az egyes korok szabályozásait. Célom az, hogy felhívjam a figyelmet a szexuális bűncselekmények veszélyességének fontosságára. Úgy gondolom, hogy a szakdolgozat témája nagyon érzékeny társadalmi, illetve büntetőjogi kérdéseket vizsgál.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, nemi erkölcs, zaklatás, szexuális erőszak
Forrás