Különböző termőközegekben termesztett paprikák C-vitamin tartalmának meghatározása HPLC módszerrel

Dátum
Szerzők
Szilágyi, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az élelmiszer analitika a jelenlegi kutatások egyik fontos területét képviseli. Nemcsak az élelmiszer összetétele, hanem annak minőségellenőrzése is kiemelkedően fontos a fogyasztók számára. A tápanyagok közül a C-vitamin a legérzékenyebb a tárolás és a feldolgozás során. Figyelembe véve a C-vitamin lehetséges oxidációját, különös hangsúlyt kell fektetni az analitikai mérések fontosságára. Vizsgálataim különböző tőzegmentes, vagy csökkentett tőzegtartalmú kertészeti termesztőközegben termesztett paprikabogyók felhasználásával történtek. E dolgozat célja egyrészt, hogy meghatározzam, hogy az egyes termesztőközegek a beltartalomra milyen hatást gyakorolnak, másrészt, hogy bizonyítsam az általam alkalmazott kromatográfiás módszer mennyiségi és minőségi meghatározás szempontjából hatékony és megbízható.
Leírás
Kulcsszavak
folyadékkromatográfia, paprika, C-vitamin, HPLC
Forrás