A vállalati kultúra szerepe a magyar és multinacionális vállalatoknál az NI Hungary Kft. példáján keresztül

Dátum
Szerzők
Sóvágó, Panna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A vállalati kultúra egy összetett fogalom, ami utal a szervezet és munkavállalói által képviselt értékekre, célokra, hiedelmekre, viselkedésre, és összességében mindenre, ami az adott vállalatot meghatározza. Hozzájárul a vállalat sikeréhez, meghatározó szerepe van a vállalat céljainak elérésében, munkavállalóinak teljesítményében, és a szervezet megítélésében. Záródolgozatomban a vállalati kultúrát kívánom több oldalról megvizsgálni szekunder kutatással (szakirodalmi áttekintés), mely során kiemelem a jelentőségét, meghatározom az elemeit, alkalmazva a Müri-féle jéghegy modellt és a Schein modellt, kitérek a márkaépítésben és szervezetfejlesztésben vállalt szerepére, valamint a Hofstede-modell alapján összegyűjtöm a legfontosabb különbségeket a hazai kis- és középvállakozások és a multinacionális cégek vállalati kultúrája között. Szakmai gyakorlatomat az NI Hungary Kft.-nél végzem folyószámlakezelői pozícióban, ahol azt tapasztaltam, hogy a vállalati kultúra rendkívül erősen érezteti hatását, ezért ez is bemutatásra kerül, mint konkrét példa a multinacionális vállalat kultúrájára és a vállalati kultúra lényeges szerepére a cégnél.
Leírás
Kulcsszavak
vállalati kultúra, multinacionális vállalat, kisvállalkozás, középvállalkozás, kultúra, nemzeti kultúra
Forrás