DEA

Üdvözöljük az intézményi repozitóriumunk oldalán!

    A Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma (DEA) a Debreceni Egyetemen születő dokumentumok digitális tárhelye. Az archívumban különböző gyűjteményekben tároljuk a tudományos publikációkat, hallgatói dolgozatokat, oktatási anyagokat, média tartalmakat és digitalizált dokumentumokat. Az Open Access elvein felépülő repozitóriumban a hozzáférés több szinten valósul meg: a dokumentumok egy része bárhol szabadon hozzáférhető, míg mások kizárólag a Debreceni Egyetem számítógépein vagy zárt hálózaton keresztül érhetők el.

Photo by DEENK
 

Kiemelt kategóriák a DEA-ban

Digitális Könyvtár

Digitális Könyvtár

A DEENK által digitalizált kulturális örökségnek és egyetemtörténeti dokumentumoknak, a Debreceni Egyetemi Kiadó gyűjteményeinek, az egyetemi és helyi vonatkozású folyóiratoknak digitális archívuma.

Hallgatói dolgozatok

Hallgatói dolgozatok

A Debreceni Egyetem karain végzett hallgatók szakdolgozatainak, diplomamunkáinak gyűjteménye. A tételek a kari határozatok értelmében Egyetemi IP-ről megtekinthetők.

PhD dolgozatok

PhD dolgozatok

A Debreceni Egyetem doktorjelöltjei által feltöltött doktori tézisfüzetek és disszertációk gyűjteménye, amelyeket a DEENK a doktori iskolákra vonatkozó országos és helyi hatályos rendelkezések szerint nyílt hozzáféréssel tesz közzé.

Publikációk

Publikációk

A Debreceni Egyetemen kutatóinak közleményei, amelyek alapvetően zárt hozzáférésű dokumentumok, de a DEENK a kiadói és a szerzői jogok betartásával a tételeket szabadon hozzáférhetővé teszi.

Legfrissebbek betöltések

TételKorlátozottan hozzáférhető
Videójáték trendek, marketing és felhasználás
Bözödi, Mária-Margit; Soós, Mihály; DE--Gazdaságtudományi Kar
Szakdolgozatom kutatási célja az volt, hogy felmérjem a fogyasztók magatartását a videójátékok esetében, hogy milyen elemeket néznek, amikor egy játékon gondolkoznak, milyen hatások veszikrá, hogy belenézzenek egy videójátékba, illetve milyen gyakran és mennyit játszanak. Azért választottam ezt a témát, mert a nap mint nap találkozok valamilyen oldalon egy videójáték reklámmal, és előszeretettel nézek utána egy-egy ilyen reklámnak. A videójáték ipar egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a régebben leginkább a férfiak használták a videójátékokat, viszont a vállalatok egyre jobban igyekeznek bevonni a női felhasználókat is. A kutatásomban azt is megvizsgáltam, hogy milyen összetételben voltak a nők a videójáték felhasználó válaszadók közt, viszont az redményeim alapján a férfiak még mindig többségben vannak ezen a felhasználói területen. Szakdolgozatom végén nagyvonalakban összefoglalom a kutatási eredményeim.
TételNem ismert
Developing Performant Neural Network Architectures for Processing Medical Data
Bogacsovics, Gergő; Hajdu, András; Bogacsovics, Gergő; Informatikai tudományok doktori iskola; Informatikai Kar::Adattudomány és Vizualizáció Tanszék
A disszertációban számos újszerű módszer kerül bemutatásra a különféle mélytanuló modellek pontosságának és megbízhatóságának növelésére. A bemutatott módszereket különböző problémák megoldására alkalmazzuk a klinikai területen és ismertetjük azok előnyeit a hagyományos mélytanulás alapú megoldásokkal szemben. A disszertációban szereplő megoldások két csoportra oszthatók. Az első csoportba tartozó eljárások a különböző hagyományos módszereket kombinálják a mélytanuló technikákkal annak érdekében, hogy javítsák a neurális hálók pontosságát. Ennek kapcsán megmutatjuk, hogy elő tudunk állítani olyan modelleket, amelyek mindkét megközelítés előnyeit magukban hordozzák. Az ilyen módon létrehozott modellek ugyanis nem csak kisebb adathalmazokon képesek működni, de robusztusabbak és rugalmasabbak is, mint a hagyományos módszerek. A disszertációban két probléma esetében vizsgáljuk a hagyományos és mélytanulás alapú módszerek ötvözésének lehetőségét. Először egy kétlépcsős architektúrát mutatunk be, melynek célja az elméleti modellek és a neurális hálók hatékony fúziója és alkalmazzuk azt az influenza, valamint COVID-19 terjedésének előrejelzésére. Ezt követően ismertetünk egy módszert, amely képes ötvözni a hagyományos képfeldolgozással és a konvolúciós neurális hálók által kinyert jellemzőket. A módszer több változatát is ismertetjük ezen jellemzők hatékony kombinálásának érdekében, majd pedig használjuk azokat a diabéteszes retinopátia és a diabéteszes makulaödéma felismerésére. A disszertációban ismertetett módszerek második csoportjának célja olyan hatékony ensemble modellek kifejlesztése, amelyek pontosabbak és hatékonyabbak a hagyományos megközelítéseknél. Ennek kapcsán először egy egyedi megközelítést mutatunk be a sejtek digitalizált Pap keneteken történő hatékony szegmentálására. A módszer egy teljesen konvolúciós neurális hálót (FCN) alkalmaz és egyszerre dolgozza fel mind további betanított FCN modellek bemeneteit, mind pedig az eredeti bemeneti képet. Ezt követően a diverz ensemble modellek építésének problémáját mutatjuk be. Kitérünk arra, hogy a hagyományos módszerek nem veszik figyelembe az együttes diverzitását, azaz, hogy a tagmodellek mennyire különbözőek. Ezután több újszerű, ensemble alapú megközelítést mutatunk be, melyek a tanítás során a tagmodellek utolsó konvolúciós rétegei által kinyert jellemzők közötti hasonlóságot egyfajta regularizációként használják. A módszer több változatát is ismertetjük és alkalmazzuk azokat az agydaganatok MRI felvételeken történő pontos osztályozására. In this dissertation, several novel methods are presented for improving the accuracy and reliability of various deep learning models. We apply these methods to solve various problems in the clinical domain and describe their advantages over traditional deep learning-based solutions. The solutions presented in this dissertation can be divided into two groups. The first group of methods combines various traditional methods with deep learning techniques in order to improve the accuracy of neural networks. In this context, we show that we can devise models that combine the advantages of both approaches. Models created in this way are not only able to operate on smaller datasets, but are also more robust and flexible than traditional methods. In this thesis, we explore the possibility of combining traditional and deep learning-based methods for two problems. First, we present a two-stage architecture for the efficient fusion of theoretical models and neural networks, and apply it to predict the spread of influenza and COVID-19. We then describe a method that is able to combine hand-crafted features with those extracted by convolutional neural networks. We describe several variants of the method to combine these features efficiently, and then use them to detect diabetic retinopathy and diabetic macular edema. The second set of methods described in this thesis aims to develop efficient ensemble models that are more accurate and efficient than traditional approaches. In this context, we first present a unique approach for the efficient segmentation of cells on digitized Pap smear images. The method employs a fully convolutional neural network (FCN) and simultaneously processes both the inputs from additional pre-trained FCN models and the original input image. Then, we present the problem of building diverse ensemble models. We point out that traditional methods do not take into account the diversity of the ensemble, i.e., how diverse the member models are. Then, we present several novel ensemble-based approaches that use the similarity between the features extracted by the last convolutional layers of the member models as a form of regularization during training. Several variants of the method are described and applied to accurately classify brain tumors in MRI images.
TételNem ismert
Age and Depositional Temperature of Quaternary Travertine Spring Mounds from Slovakia
(2023) Vieira, Daniella S. C.; Pivko, Daniel; Rinyu, László; Palcsu, László; Kiss, Gabriella Ilona; Hu, Hsun-Ming; Shen, Chuan-Chou; Kele, Zoltán
TételSzabadon hozzáférhető
TételNem ismert
Diophantine problems related to linear recurrence sequences
Sebestyén, Péter; Hajdu, Lajos; Sebestyén, Péter; Matematika- és számítástudományok doktori iskola; Természettudományi és Technológiai Kar
A disszertációban különböző, lineáris rekurzív sorozatokhoz kapcsolódó problémákat és eredményeket tárgyalunk, illetve bizonyítunk. A második fejezetben összefoglaljuk a legfontosabb fogalmakat és eszközöket, amelyekre a disszertációban támaszkodunk. Nevezetesen, bevezetünk és összefoglalunk néhány, rekurzív sorozatokhoz, S-egységekhez, S-egység egyenletekhez és polinomiális-exponenciális egyenletekhez kapcsolódó jelölést és tételt. Az utána következő három fejezet tartalmazza új eredményeinket, a fent említett sorrendben. Az egyes fejezetekben az új eredmények és bizonyításaik bemutatása mellett a vizsgált problémák hátterét is felvázoljuk, illetve azok irodalmi beágyazását is elvégezzük. In this dissertation we discuss problems and prove various new results related to linear recurrence sequences. In the second chapter we summarize the most important notions and tools used. Namely, we introduce some notation and recall some important theorems and assertions related to recurrence sequences, algebraic number elds, S-units and S-unit equations and polynomial-exponential equations. The next three chapters contain our results, following the order indicated above. Beside our new results, in these chapters we give the background of the investigated problems, together with a thorough account of the related problems and literature as well.
TételNem ismert
ROLE OF IMMUNOTHERAPY IN CARDIOVASCULAR DISEASES
Maklai, Ahmed; Pórszász, Róbert; Általános Orvostudományi Kar::Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; DE--Általános Orvostudományi Kar; Halasi, Dóra; Szentmiklósi, József; Általános Orvostudományi Kar::Igazságügyi Orvostani Intézet; Általános Orvostudományi Kar::Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Atherosclerosis, an inflammatory, lipid-driven disease of the arteries, is the primary cause of the majority of CVD problems, including CAD, MI, PAD, aneurysms, and strokes. The only medicine now available to treat cardiovascular disease caused by atherosclerosis is anti-IL-1 antibody therapy (canakinumab). Interleukin-1 actively promotes atherosclerosis. Along with activating macrophages, IL-1 also induces the activation of vascular smooth muscle cells, endothelial cells, and endothelial cells. Moreover, it boosts IL-6 synthesis, a pro-inflammatory cytokine that stimulates the creation and release by hepatocytes of a number of acute phase reactants, including C-reactive protein. Anti-IL-1 therapy improved primary and secondary cardiovascular disease outcomes and decreased infection risk, but it did not lower overall mortality. This has led to the development of novel, effective immunotherapeutics. Effective targets include chemokines and their receptors, immunological checkpoints, immune cell metabolism, hormones, and lipid mediators. These state-of-the-art immunotherapeutics are expected to improve primary and secondary cardiovascular disease endpoints while lowering cardiovascular disease mortality without immune-suppressive side effects. Because the pathogenesis of pericarditis involves immunological pathways, immunotherapy drugs like Rilonacept, a soluble decoy receptor that binds to IL-1 alpha or beta with higher affinity than cell surface receptors, can also be utilized to treat this condition. Immunotherapy is a treatment option for cancer. HER-2-targeted treatments, CTLA-blockade, and PD/PDL-1 inhibitor therapy are the main pharmacological classes; nevertheless, all of them are linked to significant cardiac damage, which can range from mild to severe in some situations.
TételKorlátozottan hozzáférhető
The Efficacy of Low Dose Computed Tomography to Diagnose Pathologies in the General, Asymptomatic Population
Okewulonu, Onyinyechi; Székely, András; Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Képalkotó Intézet::Radiológiai Tanszék; DE--Általános Orvostudományi Kar; Treso, Anita; Béres, Mónika; Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Képalkotó Intézet::Radiológiai Tanszék; Általános Orvostudományi Kar::Orvosi Képalkotó Intézet
The aim of this study is to ascertain how effective Low Dose Computed Tomography of the chest is to diagnose potentially serious pathologies in asymptomatic people who do not quite fit into official screening criteria.Studies show that mortality rates could be reduced by early diagnosis and management. The CT scans of over 150 patients from November 12th, 2020 to 4th of April, 2021 were analysed in this study. It was an open study with no patients excluded regardless of age or smoking status.Of the 152 CT scans analysed 73 were positive for a pathology. 23 scans showed signs of Emphysema. 23 scans showed signs of nodules or foci in the lung. 8 scans showed signs of COVID-19 pneumonia,37 scans showed signs of Atherosclerosis,2 scans had signs of Hiatal Hernia.
TételKorlátozottan hozzáférhető
pharmacology of drugs which improve insulin resistance
patel, mohammed; Pórszász, Róbert; Általános Orvostudományi Kar::Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; DE--Általános Orvostudományi Kar; Drimba, László; Megyeri, Attila; Általános Orvostudományi Kar::Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék; Általános Orvostudományi Kar::Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
As the epidemiology of type 2 diabetes continues to rise exponentially, we take time to understand the multistep process by which the disease starts, progresses and worsens aswell as taking a look at the pharmacology of medication used to treat insulin resistance as this propagates the disease.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Onkológiai betegek párkapcsolati jellegzetességei
Kovács, Kinga Klaudia; Mailáth, Mónika; Ötvös, Dóra Kata; Általános Orvostudományi Kar::Onkológiai Tanszék; Általános Orvostudományi Kar::Onkológiai Tanszék; DE--Általános Orvostudományi Kar
Kutatásom célja az onkológiai betegek körében előforduló párkapcsolati jellegzetességek vizsgálata, valamint annak feltérképezése, hogy milyenek a párkapcsolati megküzdési mechanizmusaik. A vizsgálatba olyan női betegeket vontunk be, akik malignus daganatos megbetegedéssel küzdenek és párkapcsolatban élnek. A párkapcsolati jellegzetességeket és a megküzdési mechanizmusokat a következő kérdőívek segítségével mértem fel: Szexuális Elégedettség Indexe (ISS), Párkapcsolati Hiedelmek Kérdőív (RBI), Páros Megküzdés Kérdőív (DCI), Kapcsolati Elégedettség Skála (RAS-H). Eredmények: A vizsgált betegek 41%-ánál szexuális problémák állnak fenn. Az előforduló szexuális problémák alacsonyabb párkapcsolati elégedettséggel járnak együtt. A párok coping stílusa összefüggést mutat a párkapcsolati elégedettséggel: a támogató megküzdési mechanizmusok magasabb párkapcsolati elégedettséggel és kevesebb szexuális problematikával járnak együtt, míg a negatív copingok esetén alacsonyabb a párkapcsolati elégedettség és több szexuális problematika jelenik meg.
TételNem ismert
Kurkumin tartalmú gyógyszerkészítmények biohasznosulásának növelése
Verdes, Nikolett; Józsa, Liza; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar
A kurkumin egy természetes vegyület, ami a kurkuma növényben található meg, és felelős azért a jellegzetes sárga színért, valamint az egészségügyi előnyökért, amelyekkel kapcsolatba hozzák. Számos kutatás támasztja alá a kurkumin potenciális egészségügyi előnyeit, beleértve a gyulladáscsökkentő, antioxidáns, és rákmegelőző tulajdonságokat is. A kurkumin biohasznosulása azonban kihívásokkal jár. A kurkumin alacsony biohasznosulása miatt, az egészségügyi előnyök kiaknázása érdekében olyan módszerekre van szükség, amelyek segítenek növelni a kurkumin biohasznosulását. Az egyik megközelítés a kurkumin biohasznosulásának javítására a nanoformulációk alkalmazása, amelyek segíthetik a hatóanyag hatékonyabb szállítását és felszívódását a szervezetben. Kísérleti munkám célja az volt, hogy a kurkumin vízoldhatóságát növeljem és ezt egy ön-mikro/nanoemulgeáló gyógyszerhordozó rendszer (SMEDDS/SNEDDS) formulálásával szerettem volna végrehajtani. Fontos volt a megfelelő emulgensek, segédanyagok kiválasztása, hogy egy termodinamikailag stabil rendszert hozzak létre.
TételNem ismert
THE IMMUNOHISTOCHEMICAL INVESTIGATION OF MICE’S PEDUNCULOPONTINE NUCLEUS
Hoang, Bui Minh; Krisztina, Deák-Pocsai; Általános Orvostudományi Kar; DE--Gyógyszerésztudományi Kar
In summary, it can be seen that demonstration of PPN’s over-stimulation leads to a striking downfall in cholinergic neuron population. Using IHC in this experiment for detection this phenomenon is relatively successful, despite several drawbacks. In addition, neuronal excitotoxicity is probably a consequence of chronic CNO administration. Finally, pharmacological therapies that decrease astrocyte and neuron activity are suggested for patients who suffer from diminished neuronal loss so as to protect the neuron population.
TételKorlátozottan hozzáférhető
pathogenesis and therapy of acne vulgaris
alshage , Kammla; Vasvári , Gábor; Tiszai , Dóra; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Ágnes, Rusynzák; Törőcsik , Daniel; Szabo, Erzsébet
Acne vulgaris, commonly referred to as acne, is a prevalent skin condition that typically begins in adolescence and can persist into adulthood. It manifests as various types of skin blemishes, including blackheads, whiteheads, pimples, and sometimes deeper cysts. The development of acne involves excess oil production, blockage of hair follicles, bacterial growth, and inflammation. Hormonal changes, particularly increased levels of androgens, can exacerbate the production of oil, contributing to more severe acne. Treatments for acne vary, ranging from topical creams to oral medications, depending on the severity of the condition. This thesis will explore the underlying causes of acne, its effects on individuals, and the various approaches to managing this widespread but complex skin disorder.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Method development for the determination of molecular hydrogen from new pharmaceutical formulations.
Nguyen , Thanh Dat; István, Bak; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; István, Lekli; Haimhoffer, Ádám; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszertechnológiai Tanszék
Abstract. Hydrogen has been embarking in the medical field as a novel therapeutic gas with outstanding antioxidation properties in recent years. This brings on a need for a reliable method of quantifying this molecule that is both affordable and available in most research institutes. Some researchers have been using gas chromatography to measure hydrogen and were able to separate hydrogen from other gases. In this paper, the goal is to study the impact of different parameters and setups of gas chromatography and develop an optimized method to accurately quantify hydrogen in a gas mixture. This study uses hydrogen in air mixture of various concentrations and measures it by a GC-TCD system using N2 as carrier gas. Through experimenting with changing temperature, loops volume, split ratio, etc., we want to see how the system reacts to these alterations. The final optimized parameters can be found in the conclusion of this research. It was later used to determine the LOD/LOQ, precision and accuracy of the method and a calibration curve was created (Figure 13). This data serves as the basis for an investigation of a new hydrogen-releasing medication developed by our university and could be a guideline for researchers who work with hydrogen. Author: Nguyen Thanh Dat. Supervisor: Dr. Bak István.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Investigation of C3CA's antioxidant activity
Lan, Le Chi; István, Bak; Gyógyszerésztudományi Kar; DE--Gyógyszerésztudományi Kar; Csépáyi, Evelin; Kiss, Attila; Természettudományi és Technológiai Kar
Nowadays, oxidative stress-related disorders and deaths have increased and raised concerns worldwide. The primary aim is to fully understand their mechanism of actions towards living organisms and developing prevention/therapeutic methods. Chromone-3-carboxylic acid is able to bring many beneficial effects to health. Among them, its antioxidant activity is going to be analyzed and studied further in this paper.
TételKorlátozottan hozzáférhető
Pharmacological managment of diabetes type 2
Mazloomi, Sheyda; Poeszasz, Robert; Általános Orvostudományi Kar; DE--Általános Orvostudományi Kar; Szentmiklósi, A. József; Czompa, Attila
In 2021, there were 529 million people of all ages, worldwide, living with diabetes. Type 2 diabetes occurs when the body is ineffective in the use of insulin. In type 2 diabetes, the pancreas produces the hormone insulin, but the cells are resistant to insulin. Lifestyle and genetic factors are the two main factors in the development of type 2 diabetes. The main pathophysiology of type 2 diabetes includes reduction of insulin secretion from the β cells and increased secretion of glucagon from the α-cells. The common signs and symptoms of type 2 diabetes are frequent urination, numbness of fingers and toes, feeling very thirsty, hungry and drinking a lot, feeling weak and tired, blurred vision, cuts or wounds that heal slowly, dry skin, unwanted weight loss, and infection. Measurement of HbA1c, FBS, and OGTT are the most valuable diagnostic criteria to check the blood sugar level and diagnose type 2 diabetes. A healthy lifestyle criterion like healthy foods, aerobic activities, weight loss, no smoking, and prohibition of alcohol consumption can help prevent type 2 diabetes. Although lifestyle changes such as diet modification and increased physical activity can be very effective in improving blood sugar control, in the long term most people who do not have normal blood sugar levels will need medication to achieve normal blood sugar levels. Fortunately, there are a lot of insulin and non-insulin medications for type 2 diabetes treatment. Injectable insulins are categorized as rapid, short, intermediate, and long-acting insulins. On the other hand, non insulin medications are sulfonylureas, meglitinides, metformin, TZDs, AGIs, SGLT-2 inhibitors, and bromocriptine. These drugs with different mechanisms of action can be used as monotherapy, or in combination with other drugs. However, a summary of first-line and further medications for type 2 diabetes treatment is illustrated in Tables 5 and 6. The last but not the least, due to the expansion of machine life and reduction of physical activities, educating people about ways to prevent diabetes is an inevitable thing to control the diabetes epidemic. On the other hand, new drugs are being developed to treat diabetes.
TételSzabadon hozzáférhető
Childhood obesity and description of primary care in some European countries
Semánová, Csilla; Rurik, Imre; Egészségtudományok doktori iskola
A gyermekkori elhízás az egyik legösszetettebb globális népegészségügyi probléma, mértéke az elmúlt években egyre inkább nő. Az Alma-Atai Nyilatkozat óta a családorvoslás és az egészségügyi alapellátás jelentős előrelépéseket tett. Az értekezés két különböző kutatási témát mutat be: 1. egy nemzetközi gyermekpopuláció antropometriai mérései és 2. az alapellátás helyzetének leírása a "posztszocialista" országok egészségügyi rendszerének keretében. Célunk volt 1. leírni és összehasonlítani a Feel4Diabetes projekt során a hat résztvevő országban (Belgium, Bulgária, Finnország, Görögország, Magyarország és Spanyolország) a gyermekek antropometriai méréseit (testsúly, testmagasság és BMI), valamint 2. a volt keleti blokk országaira összpontosítani, leírva az alapellátási rendszerük szerkezetét és működését. Összehasonlításokat végeztünk az egészségügyi ellátás struktúrája és a finanszírozási rendszerek között. Eredményeink: 1. A belga fiúk testsúlya és testmagassága volt a legalacsonyabb, míg a görög fiúk testsúlya a legmagasabb, a finn fiúk testmagassága pedig a legmagasabb. Görögországban volt a legmagasabb a túlsúlyos és elhízott fiúk aránya, majd a magyar, spanyol, bolgár és finn fiúk következtek. A belga fiúknál volt a legalacsonyabb arány mindkét kategóriában. A lányok körében a görögöknél volt a legmagasabb; a belgáknál volt a legalacsonyabb a testsúly, és a finnek voltak a legmagasabbak minden korcsoportban. A túlsúlyos tartományban a görögöknél volt a legmagasabb az arány, őket a spanyol, a bolgár és a magyar lányok követték, akik a második helyen álltak az elhízott kategóriában. A finn lányoknál alacsonyabb, míg a belgáknál volt a legalacsonyabb az arány mindkét BMI kategóriában. Az elemzett országokra láthatóan javulás volt jellemző, ami a népesség egészségi állapotát, a nemzeti gazdasági helyzetet, az egészségügyi ellátás strukturális változásait és az alapellátást illeti. A volt "szovjet blokk" országaiban magasabb várható élettartam volt látható, országonkénti eltérésekkel, bár ez nem volt egyértelműen összekapcsolható az egészségügyi rendszer fejlődésével. Bulgáriát és Magyarországot, mint alacsony és közepes jövedelmű országokat hasonló társadalmi-gazdasági sajátosságok, hasonló alapellátási rendszer és a gyermekkori elhízás előfordulási gyakoriságában hasonló mintázatok jellemezték. Az egészségügyi alapellátást illetően az évek során javulás volt megfigyelhető, ugyanakkor a prevenció hatékonyabb eredményeinek fő akadálya az egyes praxisok közötti koordináció és az interdiszciplináris együttműködés hiánya. További kutatásokra lenne igény az alapellátásban rejlő, a gyermekkori elhízás megelőzésére irányuló lehetőségekkel kapcsolatban. Megfelelő nemzeti politikára, hatékony népegészségügyi kezdeményezések kivitelezésére lenne szükség, amelyek az egész családra összpontosítanak, figyelembe véve a szülők társadalmi-gazdasági hátterét és testsúlyát is, ugyanakkor közösségi szinten a stakeholder-ek bevonása is elengedhetetlen.
TételSzabadon hozzáférhető
Clustering Characterization of Acoustic Emission Signals Belonging to Twinning and Dislocation Slip during Plastic Deformation of Polycrystalline Sn
(2022) Tóth, László Zoltán; Daróczi, Lajos; Elrasasi, Tarek Yousif; Beke, Dezső László
TételSzabadon hozzáférhető
Omnipolyphilins A and B: Chlorinated Cyclotetrapeptides and Naphtho-α-pyranones from the Plant Nematode-Derived Fungus Polyphilus sieberi
(2024) Wennrich, Jan-Peer; Ebada, Sherif Saeed; Sepanian, Ellen; Holzenkamp, Caren; Khalid, Syeda J.; Schrey, Hedda; Maier, Wolfgang; Mándi, Attila; Kurtán, Tibor; Ashrafi, Samad; Stadler, Marc
TételSzabadon hozzáférhető
Experimental feasibility and environmental impacts of compression molded discontinuous carbon fiber composites with opportunities for circular economy
(2022) Stelzer, Philipp S.; Cakmak, Umut; Eisner, Lisa; Doppelbauer, Leonhard K.; Kállai, Imre; Schweizer, Gernot; Prammer, Heinz K.; Major, Zoltán
TételKorlátozottan hozzáférhető
A gyógyszertári robotok gazdasági előnyei a magyarországi és nemzetközi tapasztalatok alapján
Iszály, Norbert Ákos; Tóth, Béla Ernő; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék; DE--OEC--Gyógyszerésztudományi Kar; Vecsernyés, Miklós; Lekli, István; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék; Gyógyszerésztudományi Kar::Gyógyszerhatástani Tanszék
A dolgozatom célja a Magyarországi piacon lévő patikai robotok gazdasági előnyeinek átfogó elemzése és értékelése, mind a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok és adatok alapján. Ebbe beletartozik, hogy a gyógyszertárak automatizálása hogyan járul hozzá a költséghatékonysághoz, termelékenységhez, és hogyan befolyásolja a gyógyszertárak általános pénzügyi teljesítményét. Ezen túlmenően arra törekszik, hogy bemutassa a robotok működését valamennyi előnyükkel és hátrányukkal együtt, és megértse e technológiák skálázhatóságát és alkalmazkodóképességét a különböző gyógyszertári környezetekben. Továbbá, az általam elkészített kérdőív és kutatásom alapján további tapasztalatok vannak prezentálva. A kutatásaim és a kérdőívek eredményei alapján a gyógyszertári robotok pozitívan befolyásolják a gyógyszertárak forgalmát, csökkentik a hibák kockázatát, és lehetővé teszik a személyzet számára, hogy több időt fordíthassanak a betegekkel való interakcióra. Bár tapasztalható forgalombeli növekedés egy robot telepítése után, valódi értékét a patika működési struktúrájának megváltoztatásával éri el, melynek következtében növekszik a betegellátás minősége. A munkafolyamatbeli változások megfelelő kezelése elengedhetetlen a technológia sikeres integrálásához.