9633465966

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tankönyv hat fő fejezetre tagolódik. Az első kettő az európai integráció történetének és az Európai Unió működésének a rövid áttekintésére vállalkozik. A következő négy fejezet a tagállamok és a tagjelöltek fontosabb társadalmi, gazdasági sajátosságait foglalja össze. Értékeli a demográfiai, a mezőgazdasági, az ipari és a szolgáltató szektori folyamatok térbeli alakulását, ismerteti a fejlett és kevésbé fejlett területek sajátos vonásait. Foglalkozik a regionális politika eszközrendszerével és az elmaradott területek fejlesztésére irányuló erifeszítésekkel. Az egyes fejezetek végi összefoglaló kérdések az addig tanultak ismétlését könnyítik meg.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények