9639634115

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized változatos, gyakran indulatos belpolitikai légkört hozott Magyarországra. Az egyházpolitikában, illetve általában az egész politikai rendszerben lezajlott folyamatok e sorok íróját is gyakran késztették állásfoglalásra. Az újkori Magyarország történelmét oktató, illetve tudományos kutatásokat folytató emberként óhatatlanul mindig beleütköztem abba a felismerésbe, hogy a történelmi múltnak vannak komoly tanulságai a jelenkor számára. Az aktualizálás erőltetett igénye nélkül is érdemes számba venni egyes politikai döntések meghozatalakor, hogyan cselekedtek elődeink ebben vagy abban a kérdésben, döntöttek jól vagy éppen rosszul akarva-akaratlanul is a mi okulásunkra. Ilyen irányú töprengéseim bőséges válogatását nyújtom át most az Olvasónak, különböző napi- és hetilapokban megjelent írásaimból. A visszatekintés lehetőséget adott arra is, hogy egykor kéziratban maradt cikkeimet is beillesszem azon szerencsésebb gondolataim sorozatába, melyek nyilvánosságot kaphattak, valamint arra is, hogy a többnyire a karakterszámok szorítása miatt kisebb mértékben rövidített cikkeim eredeti terjedelemben olvashatók legyenek, még ha ezáltal néhány megállapításom ismétlődik is. Közzétettem továbbá néhány velem készült interjút az írott és a szövegében is hozzáférhető elektronikus médiából. A szöveges sorozatának hátteréből reményeim szerint - személyes véleményem alakulása mellett - a honi politikai folyamatok bizonyos vonatkozásainak alakulása is kirajzolódik. (Fazekas Csaba) Ilyen irányú töprengéseim bőséges válogatását nyújtom át most az Olvasónak, különböző napi- és hetilapokban megjelent írásaimból. A visszatekintés lehetőséget adott arra is, hogy egykor kéziratban maradt cikkeimet is beillesszem azon szerencsésebb gondolataim sorozatába, melyek nyilvánosságot kaphattak, valamint arra is, hogy a többnyire a karakterszámok szorítása miatt kisebb mértékben rövidített cikkeim eredeti terjedelemben olvashatók legyenek, még ha ezáltal néhány megállapításom ismétlődik is. Közzétettem továbbá néhány velem készült interjút az írott és a szövegében is hozzáférhető elektronikus médiából. A szöveges sorozatának hátteréből reményeim szerint - személyes véleményem alakulása mellett - a honi politikai folyamatok bizonyos vonatkozásainak alakulása is kirajzolódik. (Fazekas Csaba)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények