9630945649

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Figyelembe véve a természetes környezetünkben betöltött szerepét, s hogy a századok folyamán mindig hűséges társa volt az ember hétköznapi életének, be kell látnunk, hogy a fa nem mindennapi anyag, nem pusztán egy az ember rendelkezésére álló alapanyagok közül. Egyetlen másik anyag sem kíséri úgy végig az ember életét, és ébreszt benne olyan mély érzéseket, mint a fa. A fa iránt érzett tiszteletünkbe kétségtelenül az elismerés is közrejátszik, elismerése annak a kitartó élni akarásnak, mellyel a kibújó hajtás szembeszáll minden rá leselkedő veszéllyel, s a fenyegetések, rossz körülmények ellenére fává terebélyesedik. Könyvünk első fejezetében a fát mint növényt mutatjuk be: eredetét, felépítését, jellemzőit. Szeretnénk megismertetni önökkel az egyes fafajtákat, az ismertektől kezdve a ritkább, egzotikusabb fajtákig. A fajták közti különbségek, a színek, keménység, ellenállóság, szálszerkezet ismerete nélkül nehezen tudnánk kiválasztani az adott munkára legalkalmasabb alapanyagot. Könyvünk alapvető célkitűzése a fafeldolgozás, a famegmunkálási eljárások bemutatása. Ehhez azonban elengedhetetlennek tartjuk magának az alapanyagnak az alapos ismeretét, mely révén munkavégzés közben képesek leszünk megérteni a fa nyelvét, munkánkra adott válaszait, s így a fával szorosan együttműködve valódi alkotás születhet meg a kezeink között. Könyvünk alapvető célkitűzése a fafeldolgozás, a famegmunkálási eljárások bemutatása. Ehhez azonban elengedhetetlennek tartjuk magának az alapanyagnak az alapos ismeretét, mely révén munkavégzés közben képesek leszünk megérteni a fa nyelvét, munkánkra adott válaszait, s így a fával szorosan együttműködve valódi alkotás születhet meg a kezeink között.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények