Pénzügyi helyzet és kintlévőség elemzés a Debreceni Vízmű Zrt.-nél

Dátum
Szerzők
Szanyi, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban a vállalatok sikeressége nagyban függ a pénzügyi helyzetük helyes megítélésétől, a likviditási problémák idejében történő felismerésétől. Erre való tekintettel szakdolgozatomban a Debreceni Vízmű Zrt. pénzügyi helyzetét mutatom be 2010-től a 2014-es évig terjedő időszak vonatkozásában, kiemelt hangsúlyt fektetve a likviditását sajátosan meghatározó vevőkövetelések alakulására. Bemutatom a követelésállomány optimális szinten tartása érdekében végzett behajtási tevékenységet is, melynek végrehajtása a likviditás megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen. A vállalat pénzügyi helyzetének bemutatására az adósságállomány, a likviditás és a pénzeszköz-változás alakulásának vizsgálata keretében kerül sor. A vevőköveteléseket mutatószámok, illetve – a jelentősebb felhasználói csoportok példáján keresztül – korosítási táblák segítségével elemzem. Az elemzés eredményeinek átláthatósága érdekében ismertetem azokat a külső és belső befolyásoló tényezőket, amelyek a vállalati kintlévőség alakulására hatással vannak. Az elemzést a vállalat behajtási tevékenysége során meg nem térült, behajthatatlan, leírt követelések alakulásának ismertetésével zárom.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, pénzügy, kintlévőség
Forrás