9632260708

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dinamikus gyermekpszichiátria második, átdolgozott kiadása megőrizte a fejezetek többségét - minimális sorrendváltoztatással, az általánosabb jellegű kérdések felől közelítve a speciálisak felé. Az Autizmus c. fejezetet a szerzők kicserélték egy átfogóbb, a pervazív zavarokat és az autisztikus spektrumot áttekintő tanulmányra. Változott a speciális kórképekről szóló rész. Az epilepszia, és az egyéb neurológiai betegségek mellett külön alfejezet foglalkozik az alvászavarokkal és az evészavarokkal. Ezeket a speciális kórképeket gyakoriságuk és fontosságuk miatt emelték ki. A gyermekkel való visszaélés, a bántalmazás egyre határozottabban kerül a szakmai figyelem fókuszába, így szükséges e téma dinamikus szempontokat figyelembe vevő megközelítésének bemutatása. A szerzők céljai között szerepelt, hogy ne csak azok tudják haszonnal forgatni e könyvet, akik először veszik kézbe, hanem – az átdolgozás és kiegészítések eredményeképpen – azok is, akik az első kiadással már megismerkedtek. Ezt is szolgálja, hogy a kötet tárgy- és névmutatóval bővült.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények