9639478679

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"A könyv felsőfokú szinten tárgyalja a marketingtevékenység megalapozását szolgáló, több tudományterületet felhasználó, önálló alkalmazott tudománynak elfogadott interdiszciplináris módszertant. (...) az egyes tudományterületeket kellő mélységben és terjedelemben vonja be az önálló tudomány tárgyalásába. Mindvégig a legfontosabb megragadására törekszik, mértéktartó s ezért az egyes részterületek nem válnak szükségtelenül terjedelmessé. A könyv külön említésre érdemes, dícséretes jellemzője a színes, változatos, a megértést és a gyakorlati alakalmazást segítő, elmélyítő esetek közlése..." (Dr. Hoffmann Istvánné)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények