9630574667

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A képes szótárak alapja az a felismerés, hogy bizonyos információk képek segítségével pontosabban és világosabban közölhetők, mint magyarázattal és körülírással. A kötetekben 378 fekete-fehér számozott ábra szemlélteti, és a szemben lévő oldalon vagy a képek alatt a számozott ábráknak megfelelő szövegek határozzák meg a fogalmakat. Az összesen mintegy 55.000 címszó a képes szótárak második felében külön-külön betűrendes mutatóban is megtalálható. A képes szótárak tematikus felépítésük és szakszókincsük révén a kétnyelvű szótárak hasznos kiegészítői.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények