Digitization at Work: Expanding Horizons with Loopholes Digitalizáció a munkában: táguló horizontok joghézagokkal

Dátum
Szerzők
Horváth, István
Petrovics, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
The focus of the study is on the emergence and spread of digitization in employment. In this context, the study presents the forms of work that use digitization. On the other hand, it describes the labour market effects of digitalization. The study looks in detail at how COVID-19 has changed the role of teleworking and the home office in employment. This is followed by the presentation of the Hungarian labour law regulation, which deals exclusively with telework. The study makes two proposals to address the codification gap. On the one hand, in connection with application-based work, the introduction of the status of a person with a similar legal status to an employee, which was regulated in the draft of the Labour Code. On the other hand, to impose employer obligations (retraining, job offers) in connection with the spread of automation and robotics in order to prevent dismissal.
A tanulmány fókuszában a digitalizációnak a foglalkoztatásban történő megjelenése és elterjedése áll. Ennek keretében a tanulmány egyrészt bemutatja a digitalizációt felhasználó munkavégzési formákat, másrészt ismerteti a digitalizáció munkaerőpiaci hatásait. A tanulmány részletesen vizsgálja, hogy a COVID-19 miként változtatta meg a távmunka és a home office szerepét a foglalkoztatásban. Ezt követi a magyar munkajogi szabályozás bemutatása, ami kizárólag a távmunkával foglalkozik. A kodifikációs hiányosság megszüntetésére a tanulmány két javaslatot is tesz. Egyrészt az applikációs alapú munkavégzéssel kapcsolatban az Mt. tervezetében már szabályozott, a munkavállalóhoz hasonló jogállású személy státuszának bevezetésére. Másrészt az automatizálás és a robotika terjedésével kapcsolatban munkáltatói kötelezettségek előírására (átképzés, munkakör felajánlás) a felmondás megelőzése érdekében.
Kulcsszavak
távmunka, home office, digitalizáció, crowdwork, applikáció alapú munkavégzés, koronavírus, telework, home office, digitization, crowdwork, application-based work, coronavirus
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények