Some Legal Challenges of Digital Inheritance with Special Regard to Privacy A digitális hagyaték egyes szabályozási kihívásai, különös tekintettel az adatvédelmi aspektusokra

Dátum
Szerzők
Schubauer, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Absztrakt
Leírás
Digital inheritance, because of its complexity, cannot be considered uniformly. The elements of digital inheritance which can be considered as property are regulated by the law of succession. The personal elements of the digital inheritance are regulated by the right in memoriam and data protection laws. In the current Hungarian legal system the amendment of Act no. CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination put the post-mortem privacy principle into regulatory form, in addition to the right to respect for the deceased which provides legal protection against violation of the memory of a deceased person.
A digitális hagyaték komplexitása miatt jogilag egységesen nem megítélhető. A digitális hagyaték vagyoni jellegű elemeire az öröklési jog szabályai vonatkoznak, míg a személyiségi jellegű elemeire az adatvédelmi jog és a kegyeleti jog rendelkezései alkalmazandók. Hatályos jogrendszerünkben az információs önrendelkezési jogról szóló törvény módosítása nyomán beemelésre került a hazai jogba az adatalany halála utáni személyes adatok védelme, valamint a kegyeleti jogok továbbra is biztosítják az adatalany emlékét sértő magatartás ellen a bírósághoz fordulás jogát.
Kulcsszavak
digitális hagyaték, halál utáni személyiségvédelem, személyes adat, adatvédelem, kegyeleti jog, digital inheritance, post-mortem privacy, personal data, data protection, right to respect for the deceased
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények