Likviditás és jövedelmezőség elemzése a JP-Fémker-nél 2010 és 2014 között

Dátum
Szerzők
Tagyi, Ákos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A JP-Fémker Kft. likviditásának és jövedelmezőségének elemzése a 2010. év és a 2014. év között. A dolgozatom kitér a kapcsolódó szakirodalom ismertetésére, valamint az elemzéshez szükséges módszerek bemutatására. Az elemzésben elsőként a vállalkozás mérlegét, eredménykimutatását valamint cash flow kimutatását vizsgálom. A további részekben a likviditási, a jövedelmezőségi és az eszköz kihasználási helyzetét elemzem a vállalkozásnak. A dolgozat záró részében az általam levont következtetéseket ismertetem.
Leírás
Kulcsszavak
likviditás, jövedelmezőség
Forrás