Az EPS jelentősége és használata napjainkban

Dátum
Szerzők
Kovács, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatom célja az egy részvényre jutó eredmény (EPS) bemutatása volt, úgymint a gazdálkodók teljesítményének releváns mérőszáma. Első lépésként a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmat tanulmányoztam. Önálló munkám során egy fiktív vállalati példán keresztül szemléltettem az egy részvényre jutó eredmény alap és hígított értékének meghatározását. Ezt követően a tőzsdén szereplő vállalatok közül három társaság esetén vizsgáltam meg a mutató alkalmazását.Végezetül pedig összefoglaltam megállapításaimat.
Leírás
Kulcsszavak
EPS, egy részvényre jutó eredmény, hígított érték
Forrás