9637875816

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A haladás nagy mítoszának múltával beköszönt a kijózanodás kora. A tudomány és technika egykor ünnepelt "vívmányai" egyre kétségesebbé válnak. A környezet és benne az ember károsodása immár köztudott. Kevésbé feltárt az a mód, ahogy a tudomány és technika hatását kifejti; ahogy egyre újabb és újabb kutatásokat és fejlesztéseket kényszerít ki ellenőrizhetetlenné vált önmozgása, ahogy az élet távoli területeit - a képzelettől a gondolkodáson át az életmódig - óriás gépezetébe vonja, és hatalma alá veti. E kötet szerzői ennek a feltáró munkának kiemelkedő képviselői. Éppúgy vannak köztük ma már klasszikusnak számító gondolkodók, mint nálunk még kevésbé ismert - olykor világhírű - természettudósok, urbanisták, pszichológusok stb. Álláspontjaik és megközelítésmódjuk különbözősége folytán sokszínű és teljes körkép rajzolódik ki erről a kétségkívül életbevágó kérdéskörről.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények