Az ördög és czimborája

Dátum
1873
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szombaton, 1873. márczius 29-kén másodszor adatik. Uj tüneményes, bohózatos operette, másodszor.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények