Gávavencsellő jelene és jövője

Dátum
Szerzők
Nagy, Imre
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom célja az volt, hogy bemutassam a vidékfejlesztés tudományterülettel foglalkozó kutatók vidék, illetve a vidékfejlesztés általuk képzelt fogalmi lehatárolását. Ismertettem a 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as fejlesztési időszakot, támogatási alapokat a szakirodalmi áttekintésben. Az anyag és módszer fejezetben leírtam az általam használt szakirodalmat, kutatásom célját, milyenségét ismertettem Gávavencsellőt a hármas szempont szerint elemezte, hogy képet kapjak a fejlettségéről. A település elérhetőségét ismertettem továbbá domborzatát, vízrajzát és növényborítottságát. A társadalmi fejlettségét a nyilvántartott, illetve tartósan nyilvántartott álláskeresők számával, a vándorlási különbözettel és a hátrányos helyzetűek arányával igyekeztem elsősorban bemutatni. Településszinten a humán erőforrásra rátérve elmondható, hogy rendkívül alulképzett, magas a középiskolát sem végzett emberek aránya. Ez még inkább nehezíti a falu területén történő beruházási kedvet. Elöregedés jellemzi a társadalmat tekintve, a kis lakosságszám miatt sokszor nem is tudnak újjáéledni a községek.
Leírás
Kulcsszavak
Gávavencsellő, vidék, vidékfejlesztés, település
Forrás