9639612480

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A jegyzet és adattár a bölcsészet- és társadalomtudományi karok BA hallgatói számára készült, de használhatják a különböző minor képzést választók is, valamint kiszolgálja a történelem és a néprajz szakos hallgatók igé­nyeit is, és hasznos szakirodalom lehet a téma iránt érdeklődők számára is.Mára közismertté vált, hogy kialakult a láthatatlan web birodalma. Még a legügyesebbek és a legelszántabbak is a világháló adatbázisaiban, digitális könyvtáraiban levő, számukra hasznos információknak csak a töredékét képesek begyűjteni. Kevesen vannak azonban azzal tisztában, hogy a hagyományos könyvtári rendszerben és gyűjteményekben is maradnak nagy fehér foltok a legtöbb könyvtárhasználó számára. Hiszen a régebbi dokumentumoknak jelenleg még csak kis töredéke szerepel az elektronikus könyvtári katalógusokban, jelentős információmennyiség a legváltozatosabb hagyományos gyűjteményekben és különbözőképpen van nyilvántartva. A következő kérdés a katalógusok használata és a világháló problémája.A jegyzet egyrészt bepillantást nyújt a könyvtári információkeresési technikákba, másrészt adatokat szolgáltat. Az információ gyűjtésének technikái teszik lehetővé saját adattárunk folyamatos frissítését. Törekedtünk arra, hogy az adatbázisokat, linkgyűjterményeket az ezeket kialakító intézményekhez kapcsoljuk, hiszen az internetcímek folytonosan változnak, megújulnak, az intézményi, a szakmai háttér ennél jóval állandóbb. Így, ha esetleg nem találunk meg egy adatbázist a megadott címen, akkor az intézményi honlapot kell felkeresni, és onnan kiindulni.A hagyományos szaktudományok határai mára összemosódtak, a legtöbb ér­dekes és időszerű tudományos téma interdiszciplináris, pontosabban transz­dic­liplináris. Magyarán szólva: több szak eredményeinek és módszereinek együttes alkalmazásával kutatható. Ez is indokolja ennek az egységes jegyzetnek az elkészítését. Belőle kiindulva a különböző szakos hallgatók eljuthatnak a saját szakuk és a többi szak szakirodalmához is.A jegyzet nem részletezheti az egyes keresési technikákat, hiszen a felsőoktatási könyvtárak gyűjteményi adottságai és technika körülményei, katalógusai eltérőek. A könyv egy részének tartalmát csak gyakorlással, a gyakorlatban lehet ténylegesen elsajátítani. Ezt segíti, ha megoldjuk a fejezetek végén javasolt feladatokat.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények