Remnants of closed oak woods on loess in the Mezőföld (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008) Zárt lösztölgyes maradványok a Mezőföldön (Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008)

Fájlok
Dátum
Szerzők
Kevey, Balázs
Horváth, András
Lendvai, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
The phytosociological characterization of closed oak forests occurring in the loess-covered part of Central Hungary (Mezőföld) is presented. Such forest fragments are found very sporadically in that predominantly treeless region, mostly in semi-dry habitats of north-facing hillsides. This plant community represents an intermediate stage between open steppe woodland (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris) and closed mesic oak-hornbeam forests (Corydali cavae-Carpinetum). Analyses of 20 phyto­sociological samples using multivariate grouping methods (cluster analysis, principal coordinates analysis) showed a clear difference between these samples and samples of similar communities occurring in the area. In the species composition the characteristic elements of dry and mesic oak forests (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion and Fagetalia, respectively) played a major role. On the other hand, dry grassland species (Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae, etc.) were much less significant than in steppe woodlands. In terms of chorology, European and sub-Mediterranean floristic elements were dominant in the samples, while the proportion of continental elements was substantially smaller than that in steppe woodlands. As a result, our samples were identified with the plant association Pulmonario mollis-Quercetum roboris Kevey 2008, which is classified into the suballiance Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 2008 in the phytosociological system.
Jelen tanulmány a Magyarország középső részén levő Mezőföld zárt lösztölgyeseinek (Pulmonario mollis-Quercetum roboris) cönológiai elemzését tartalmazza 20 felvétel alapján. Az erdőtlen tájon ez az asszociáció igen szórványosan mutatkozik. Fragmentumai félszáraz–félüde termőhelyeken fordulnak elő, és átmenetet a száraz nyílt lösztölgyesek (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-ro­boris) és az üde talajú gyertyános-tölgyesek (Corydali cavae-Carpinetum) között. E zárt lösztölgyesek (Pul­monario mollis-Quercetum roboris) az alföldi lösztáblákon a homokvidékekről ismert – ugyancsak fél­szá­raz–félüde talajú – zárt homoki tölgyeseket (Convallario-Quercetum roboris) helyette­sítik. A sokvál­tozós elemzések (cluster-analízis, főkoordináta-analízis) révén a zárt (Pulmonario mollis-Quercetum robo­ris) és a nyílt (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris) lösztölgyesek elkülönültek egymástól. A társu­lás felépítésében a száraz erdők (Quercetea pubescentis-petraeae, Quercetalia cerridis, Aceri tatarici-Quercion) és az üde erdők (Fagetalia) karakterfajai fontos szerepet játszanak. A száraz gyepek elemei (Festuco-Brometea, Festucetalia valesiacae, Festucion rupicolae stb.) ezzel szem­ben a nyílt lösztölgyesek­hez (Aceri tatarici-Quercetum pubescentis-roboris) képest erősen visszaszorul­nak. A flóraelemek között az európai és a szubmediterrán fajok a meghatározóak, míg a kontinentális elemek alárendeltebb sze­repet töltenek be, mint a nyílt lösztölgyesekben. A vizsgált zárt lösztöl­gyes (Pulmonario mollis-Quercetum robo­ris Kevey 2008) a Polygonato latifolio-Quercenion roboris Kevey 2008 alcsoportba (suballiance) sorolható.
Kulcsszavak
Central Hungary, forest vegetation on loess, Syntaxonomy, erdei löszvegetáció, Közép-Magyarország, szüntaxonómia
Forrás
Gyűjtemények