9639135917

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
PhDr. Štefan Vašek Csc. Professzor, főiskolai tanár. Gyakorlati tapasztalatait a speciális iskola és a testi fogyatékkal élők speciális szakmunkásképző iskolájának igazgatójaként szerezte Slávnicában, valamint Laceban a diákotthonos speciális szakmunkásképző intézet alapítójaként. 1978 óta dolgozik a Pedagógiai Kar Speciális Pedagógia Tanszékén, kis megszakításokkal, mint a kar vezetője. Dékánhelyettes is volt, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya Akkreditációs Bizottságának tagja. Több publikáció szerzője vagy szerzőtársa, például a mentálisan sérültek pedagógiája, a halmozottan sérültek pedagógiája, speciál-pedagógiai diagnosztika, speciális pedagógia, speciális pedagógia — terminológiai és magyarázó szótár, valamint nagyon sok tanulmány, előadás szerzője itthon és külföldön egyaránt. Szakmai érdeklődése elsősorban a speciális pedagógia tudományos nyelvezetére és a diagnosztika problematikájára irányul.Tartalomjegyzék:Előszó a magyar kiadáshozBevezetés1. A speciálpedagógiai diagnosztika elméleti alapjai 1.1 A diagnosztika és diagnózis fogalma 1.2 Komplex diagnosztika és diagnózis 1.3. Speciálpedagógiai diagnosztika és diagnózis 1.4. A speciálpedagógiai diagnosztika és diagnózis osztályozása 1.5. A speciálpedagógiai diagnosztika folyamata 1.6. A speciálpedagógiai diagnosztika eredményeinek formálása A speciálpedagógiai ellátás jegyzetíve 1.7. A speciálpedagógiai diagnosztika rövid története2. A speciálpedagógia módszerei 2.1 A módszerek meghatározása és osztályozása 2.2. A diagnosztikai módszerek szükséges tulajdonságai 2.3. A diagnosztikai mérés problematikája 2.4. A diagnosztikai módszerek leírása Harris lateralitás tesztjének jegyzetíve3. A speciálpedagógiai diagnosztika célja szerint 3.1. Az ismeretek szintjének feltárása 3.2. A szociabilitás megállapítása 3.3. A motorika szintjének felmérése 3.4. A lateralitás megállapítása 3.5. A beszéd szintjének felmérése 3.6. Az önkiszolgálás szintjének megállapítása 3.7. Érzékszervek funkciójának orientációs vizsgálata4. A speciálpedagógiai diagnosztika követelményei a diagnosztizált személyek korára való tekintettel5. Diagnosztikai szituációk 5.1. A játék diagnosztikája 5.2. Diagnosztika az oktatásban 5.3. Diagnosztika a munkavégzésnél 5.4. Más speciális esetek6. Speciális pedagógus, mint diagnoszta7. A speciálpedagógiai diagnosztika eredményeinek gyakorlati felhasználása 7.1. Speciálpedagógiai diagnosztika a kiválasztásnál 7.2. Speciálpedagógiai diagnosztika az oktatási-nevelési folyamat hatékonysága emelésében 7.3. Speciálpedagógiai diagnosztika a pályaválasztásnál 7.4. Speciálpedagógiai diagnosztika a tanácsadásbanIrodalomNévmutató
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények