Közcélú 22 kV-os hálózat mechanikai és villamos méretezése

Dátum
Szerzők
Konkoly , Nándor Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban egy középfeszültségű hálózat fejlesztése során elvégzendő számításokat mutatom be. Az elméleti háttér áttekintésével kezdem, melyben feldolgozom az MSZ 151-1:2000 Erősáramú vezetékek. 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek előírásai című szabványt, ez alapján határozom meg a sodronyok és az oszlopok igénybevételeit. A zárlati áramok meghatározásához feldolgozom az MSZ EN 60865-1:2012 Zárlati áramok. Hatásszámítások, valamint az MSZ EN 60909-0:2016 Zárlati áramok háromfázisú váltakozó áramú rendszerekben című szabványokat, a földelési rendszerek méretezése kapcsán pedig az MSZ EN 50522:2011 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése című szabványt használom fel. Emellett bemutatom a vállalatnál ma is használatos típusterveket, amelyek alapján a hálózatokat létesítjük, üzemeltetjük és karbantartjuk. Ezek után a gyakorlati számításokat végzem el, először a sodrony méretezését belógásra, összelengésre és szélteherre, majd a tartószerkezet mechanikai méretezését. Végül a különböző zárlati áramokat kiszámítása után méretezem az oszlop földelési rendszerét.
Leírás
Kulcsszavak
Villamos hálózat, Mechanikai méretezés, Zárlatszámítás, Földelőrendszer
Forrás