A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. összehasonlító elemzése vagyoni, jövedelmezőségi szempontok alapján

Dátum
Szerzők
Ari, Szidónia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomadolgozatomban a HAJDU cégcsoport két tagjának, a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.-nek és a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.-nek a vagyoni, jövedelmezőségi elemzésére került sor 2016 és 2019 között. Az elemzéshez a vállalkozások éves beszámolóinak mérlegeiben, eredménykimutatásaiban és kiegészítő mellékleteiben szereplő adatok kerültek felhasználásra. A dolgozatom fő fejezetében, az eredmények részben megvizsgáltam a vállalkozások eszköz- és tőkeszerkezeti mutatóit, a horizontális mérlegelemzéshez kapcsolódó mutatókat, majd a jövedelmezőséghez kapcsolódó nettó ROS, ROA és ROE mutatókat. A dolgozat végén összegzésre kerültek az elemzés során feltárt összefüggések, következtetések és az azokhoz kapcsolódó javaslatok.
Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzetelemzés, jövedelmezőség
Forrás