A Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Kft. és a Magyarvíz Ásványvíz Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Kft. és a Magyarvíz Ásványvíz Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének összehasonlító elemzését választottam, melyet a vállalatok 2015-2019-es éves beszámolói alapján készítettem el. Fontos szempont volt olyan társaságok kiválasztása, melyeket a vállalati növekedés jellemez. Ennek alapján arra kerestem a választ a különböző vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi, hatékonysági, és cash flow alapú mutatók segítségével, hogy melyik cég tud nagyobb mértékben növekedni, és miért.

Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet, jövedelmezőségi helyzet, vállalati növekedés
Forrás